Số tiền 50 triệu đồng được trao tặng cho bà con là của đoàn viên Công an tỉnh đóng góp, tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện chương trình “Cùng nông dân thoát nghèo” do Tỉnh đoàn Hà Nam phát động. 

Cũng trong đợt này, Tỉnh đoàn Hà Nam, đại diện đoàn của các khối cơ quan trao tặng 7 gia đình thuộc hộ nghèo các xã trên địa bàn huyện Duy Tiên với số tiền 35 triệu đồng. 

Được biết, đây là năm thứ 2 Tỉnh đoàn Hà Nam tổ chức phát động chương trình này.

Minh Sơn