Ngày 11-6, tại xã Nam Sơn, huyện Tân Lạc, Hòa Bình, đoàn công tác gồm: Phòng CSGT Công an tỉnh, Công ty Cổ phần Xi măng X18 và Công ty TNHH Hà Hiền đã phối hợp tổ chức trao tặng 40 tấn xi măng cho 45 hộ dân của xóm Bái, xóm Tơn và xóm Trong - xã Nam Sơn do bị ảnh hưởng đợt áp thấp nhiệt đới tháng 10 năm 2017, phải di dời nhà cửa về khu tái định cư tập trung.

Đoàn công tác tặng 40 tấn xi măng cho người dân xã Nam Sơn.

Việc hỗ trợ, trao tặng xi măng để các hộ dân xây dựng nhà cửa, công trình vệ sinh hộ gia đình, cũng như công trình công cộng nhằm giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường tại khu tái định cư mới. Phòng CSGT Công an tỉnh giúp đỡ 4 xã thuộc chương trình 135, giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn huyện. 

Đây là việc làm có ý nghĩa, nhằm giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, sớm ổn định cuộc sống ở khu tái định cư mới.

Thanh Tuyền