Trên địa bàn Gio Linh và Hải Lăng, lực lượng giúp dân sửa sang nhà cửa bị lốc xoáy, nước lũ làm hư hại; vệ sinh môi trường, phòng dịch bệnh sau lũ. Tại huyện Hướng Hoá và Đakrông, lực lượng giúp giải phóng mặt bằng ở những điểm bị sạt lở đất, đá; vận chuyển lương thực của các đoàn cứu trợ đến cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, trao 50 triệu đồng do Bộ Công an cứu trợ người dân Quảng Trị bị lũ lụt đến lãnh đạo UBND tỉnh này để nhanh chóng cứu trợ cho bà con

Thanh Bình