Số nhà này nằm trong Chương trình “Mái ấm tri ân” do Carlsberg Việt Nam triển khai tại tỉnh Quảng Trị từ năm 2013, với khoản kinh phí là 10 tỷ đồng, nhằm chung tay xóa nhà tạm cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng tại địa phương này.

Tính đến nay, Carlsberg Việt Nam đã trao hơn 150 mái ấm, trong đó gần 120 ngôi nhà đã được đưa vào khánh thành, sử dụng

Tr. Thành