Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn tỉnh hiện có 288 hộ người khuyết tật, trẻ mồ côi thuộc hộ nghèo tại khu vực nông thôn; 139 hộ người khuyết tật, trẻ mồ côi thuộc hộ nghèo tại khu vực thành thị và 198 hộ người khuyết tật, trẻ mồ côi thuộc hộ cận nghèo và hộ thật sự không có điều kiện tái tạo nhà ở. Đây là những hộ nằm trong kế hoạch sẽ được hỗ trợ.

Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân vốn hỗ trợ cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, đối với người khuyết tật, trẻ mồ côi được hỗ trợ để xây dựng nhà ở sau khi được hỗ trợ xây dựng lại đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 24m2 và đảm bảo “3 cứng”, đó là nền cứng, khung – tường cứng và mái cứng. Tuổi thọ công trình phải đạt từ 10 năm trở lên, đảm bảo an toàn khi xảy ra bão, tố lốc. Việc thiết kế, xây dựng nhà ở cho người khuyết tật, trẻ mồ côi phải đảm bảo thuận tiện trong quá trình sử dụng, đi lại và sinh hoạt.

Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện kế hoạch trên 35,5 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn chủ yếu sẽ huy động từ nguồn xã hội hóa và Quỹ vì người nghèo. Mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/hộ xây mới đối với hộ cận nghèo và hộ thực sự không có khả năng tái tạo xây dựng nhà ở và 60 triệu đồng/hộ đối với hộ nghèo.

V.Huy