Theo Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7, thực hiện cuộc vận động, ngoài tăng cường các công tác thường xuyên trong toàn lực lượng, Quân khu đã chủ động đẩy mạnh các hoạt động dân vận trên địa bàn với những kết quả đáng khích lệ, mang nhiều ý nghĩa thiết thực.

Hiện nay, Quân khu và các đầu mối trực thuộc thường xuyên giữ gìn mối liên hệ, giao lưu với 798 đầu mối đơn vị kết nghĩa trên địa bàn. Chỉ trong vòng 3 năm qua, Quân khu 7 đã xây dựng được 500 căn nhà cho người nghèo ở biên giới, hải đảo và nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội.

Đ.Thắng