Những phần thưởng này là sự ghi nhận cố gắng vươn lên của các em, góp phần động viên các em tiếp tục vượt khó, đạt kết quả học tập tốt trong năm học 2014-2015.

PV