Qua chương trình, 150 đơn vị máu đã được hiến tặng. Số máu trên sẽ được Trung tâm Truyền máu huyết học Nghệ An tiếp nhận, sàng lọc và bảo quản sẵn sàng cung ứng cho các bệnh nhân.

Cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu được xét nghiệm, kiểm tra theo đúng quy trình.

Ý thức được tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người cùng với tinh thần xung kích, phong trào hiến máu tình nguyện đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong lực lượng Công an Nghệ An.

Bên cạnh đó, để đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch COVID-19, trong quá trình hiến máu, các cán bộ chiến sỹ tham gia được phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và bố trí các vị trí hiến máu hạn chế tiếp xúc đông người. 

Vương Linh