Tuyến đường được xây dựng với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng, kéo dài từ đầu cầu treo xã Niêm Sơn đến các thôn Niêm Đồng, Nậm Chuầy và Chỏm Siêu của xã Niêm Sơn, có chiều dài 2,5km; rộng 2,5m; dày 0,15m và được thi công từ tháng 6/2019. 

Trong đó, Phòng Cảnh sát hình sự vận động Công ty TNHH An Hòa, Hà Nội hỗ trợ xi măng để làm đường bê tông, trị giá 300 triệu đồng, huyện Mèo Vạc hỗ trợ 200 triệu đồng và nhân dân đóng góp ngày công để thi công công trình.

Đại diện nhà tài trợ, Phòng Cảnh sát hình sự và cấp ủy chính quyền xã Niêm Sơn cắt băng khánh thành con đường.

Việc hoàn thành tuyến đường liên thôn xã Niêm Sơn đã đáp ứng nhu cầu, mong mỏi đi lại thuận tiện của nhân dân trong vùng, góp phần thực hiện tốt các chủ chương chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện giao lưu văn hóa xã hội, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


P.Thúy - L.Nguyễn