Khoảng 14.000m2 tôn lợp đang đến cảng Cebu, Philippines để bàn giao cho tổ chức CFC-ANCOP.

Tổ chức này cho biết, toàn bộ số tôn lợp được vận chuyển đến khu vực Tacloban, tỉnh Leyte để trao cho người dân. Theo kế hoạch, việc tài trợ tôn cho Philippines được hoàn tất vào cuối tháng 12/2013

N.H.