Trong đó, 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Hà Nội sẽ được hỗ trợ dịp 1/6 như trẻ em khuyết tật, mồ côi, mất nguồn nuôi dưỡng, trẻ em trong các hộ gia đình nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn…

Trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay, 30/30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động học tập, vui chơi, giải trí an toàn, bổ ích cho trẻ em, gắn với công tác bảo vệ, chăm sóc, phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích ở trẻ em.

Các hoạt động được tổ chức phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, địa phương và các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19. TP cũng khuyến khích các ngành, địa phương tích cực vận động, huy động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện tốt hơn việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được lớn lên trong môi trường an toàn, lành mạnh.

N.Y