Với số gạo này, có hơn 19.000 hộ với 66.000 khẩu được nhận hỗ trợ gạo. Mức hỗ trợ là 15kg gạo/khẩu/tháng với thời gian hỗ trợ là 1 tháng.

Một ngôi nhà của người dân dưới núi Ca Zut bị vùi lấp hoàn toàn.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo, yêu cầu việc tổ chức cấp phát gạo cho người dân phải dựa vào tình hình thiếu đói thực tế trong nhân dân, xét chọn đối tượng cứu đói chính xác, tổ chức cấp gạo cứu đói từ nay đến trước ngày 15-12 với mục tiêu cuối cùng là không để tình trạng người dân thiếu đói do mưa lũ xảy ra. 

Trung Thành