Số tiền này, do Cục An ninh Tây Nam bộ vận động Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí hỗ trợ, cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cấp thiết về nhà ở.

Cục An ninh Tây Nam Bộ trao kinh phí cho gia đình Thượng úy Thạch Sa The.
Cục An ninh Tây Nam Bộ trao kinh phí xây dựng Nhà tình nghĩa cho gia đình Trung úy Nguyễn Hoàng Anh.

Trước đó, ngày 17-4, tại xã Loan Mỹ (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), Cục An ninh Tây Nam Bộ đã trao 30 triệu đồng, kinh phí sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình Thượng úy Thạch Sa The (cán bộ Phòng 2), từ nguồn kinh phí Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND. Nhà tình nghĩa của đồng chí Thạch Sa The được UBND Loan Mỹ, hỗ trợ kinh phí xây dựng từ năm 2006 nhưng hiện nay nhà đã xuống cấp… 

Việc trao kinh phí sữa chữa và xây mới nhà tình nghĩa là việc làm thiết thực, giúp cán bộ chiến sĩ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Văn Vĩnh - CTV