Căn nhà rộng 50m2, kinh phí xây dựng là 80 triệu đồng, được gia đình và các tổ chức ủng hộ đóng góp xây dựng.

Trong đó, Công an Hà Nam, UBND, Công an huyện Lý Nhân, xã Bắc Lý đã hỗ trợ gần 50 triệu đồng cho gia đình. Gia đình liệt sỹ Trần Sĩ Nghệ thuộc diện gia đình chính sách nghèo, bằng tấm lòng tương thân, tương ái của các ban, ngành, đoàn thể và Công an Hà Nam đã quan tâm giúp đỡ gia đình xây dựng căn nhà khang trang, thoáng mát, có điều kiện tốt hơn trong cuộc sống

Phương Thảo