Trong hai ngày (22 và 23-7), Bệnh xá Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc cho 160 gia đình chính sách trên địa bàn là Mẹ Việt Nam Anh hùng; thân nhân trực tiếp thờ cúng liệt sĩ, thương bệnh binh.

Công an Đồng Tháp tổ chức hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. 

Kinh phí tổ chức trên 100 triệu đồng, được trích từ nguồn quỹ “Nghĩa tình đồng đội”. Hoạt động khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017). 

Minh Hoà