1. Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi và gia đình: 407.110.000 đồng.

2. Công ty cổ phần Tân Việt Bắc: 300 triệu đồng.

3. Ngân hàng CP Thương mại và Công thương Việt Nam (Vietin Bank): 100 triệu đồng.

4. Công ty CP Linh Linh: 100 triệu đồng.

5. Công ty Thời trang và Xe đạp Martin 107: 50 triệu đồng.

6. Khách sạn Mường Thanh Thanh niên (Vinh, Nghệ An): 50 triệu đồng.

7. Khách sạn Mường Thanh (Điện Biên): 50 triệu đồng.

8. Tập đoàn Bảo Việt: 10 triệu đồng.

9. Công ty Quản lý bến xe Hà Nội: 10 triệu đồng.