Năm 2014 Thành đoàn Hà Nội đã xây dựng, triển khai hoàn thành 15 hoạt động nổi bật và 10 công trình có ý nghĩa lớn như giới thiệu việc làm cho 2.434 lao động, tư vấn hướng nghiệp cho 100.000 lượt học sinh THPT; hỗ trợ trên 200.000 lượt thí sinh và người nhà thí sinh trong chương trình tiếp sức mùa thi 2014; Xử lý trên 200 điểm đen về rác, thu gom 57 tấn rác thải, làm sạch 200km kênh mương nội đồng; trồng mới 40.000 cây xanh các loại trên địa bàn thành phố; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 52.000 người với tổng giá trị trên 2,6 tỷ đồng...

Hiến máu nhân đạo là một chương trình giàu ý nghĩa nhân văn trong năm 2014 của Thành đoàn Hà Nội.

Năm 2014, các cấp bộ Đoàn thành phố Hà Nội đã không ngừng sáng tạo, tổ chức và tham gia nhiều phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi trên các mặt công tác. Năm 2014 Thành đoàn Hà Nội đã được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn thành phố.

Trần Hằng