Căn nhà có diện tích 56 m2, khung bằng bê-tông cốt thép, mái lộp tole, nền lót gạch men tọa lạc trên nền đất của gia đình. Công an tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn – Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa.

Việc trao tặng nhà tình nghĩa thể hiện sự đạo lý uống nước nhớ nguồn của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an và chính quyền địa phương đối với gia đình chính sách, có nơi ở ổn định cuộc sống, an tâm lao động, sản xuất.

Thanh Phong