Cũng trong dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình đã đi thăm, chúc mừng các cán bộ, chiến sỹ tại Trung đoàn 996 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, Trạm Ra đa 56 - Quân chủng Phòng không Không quân, Đồn Biên phòng Ngư Thủy và các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn. Thân nhân, gia đình các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, kiểm ngư đã xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương và khẳng định, luôn động viên con em cố gắng phấn đấu rèn luyện sẵn sàng bảo vệ biển, trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Sông Lam