- Ông Nguyễn Ngọc Lân, số 17, ngõ 61/2 phố Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội: 9.000.000đ

- Bà Trần Thị Lộc, Cự Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội: 200.000đ

- Chị Trần Thanh Hằng, 24 Trung Kính, Hà Nội: 200.000đ

- Bà Trần Thị Ân, thị xã La Gi, Bình Thuận: 500.000đ

- Ông Mai Danh Hậu, thị xã La Gi, Bình Thuận: 500.000đ

- Ông Nguyễn Văn Tài, Phúc Thọ, Hà Nội: 100.000đ

- Ông Nguyễn Văn Tới, Phúc Thọ, Hà Nội: 100.000đ

- Ông Nguyễn Hoàng Tuất, Phúc Thọ, Hà Nội: 100.000đ

- Ông Kim Văn Hùng, Phúc Thọ, Hà Nội: 100.000đ

- Ông Trần Văn Đông, Phúc Thọ, Hà Nội: 100.000đ

- Bà Trần Duy Thị Lệ, Phúc Thọ, Hà Nội: 50.000đ

- Bà Trần Duy Thị Nhung, Đội Cấn, Hà Nội: 50.000đ

- Lương Lộ Kim + Lê Thu Hằng, Công ty ASLISE: 200.000đ

- Lê Đình Hải + Huyền, Hà Nội: 100.000đ

- Chị Nguyễn Thị Dung: 200.000đ

- Cháu Lê Hữu Huy, Lê Hữu Đạt: 100.000đ

- Bà Lê Thị Mai: 100.000đ

- Ông Phạm Văn Hanh: 100.000đ

- Cháu Phạm Hoàng Nam Trung: 100.000đ

- Cháu Vũ Phương Nguyên Dung, Vũ Phương Thiên Lý: 200.000đ

- Ông Dương Văn Minh: 1.100.000đ

- Bà Đỗ Thị Hiền và con cháu: 1.000.000đ

- Ông Nguyễn Hữu Chiến: 250.000đ

- Bà Hoàng Thị Hà và các con: 250.000đ

- Ông Đỗ Xuân Thường: 210.000đ

- Bà Hoàng Thị Toan: 210.000đ

- Anh Đỗ Xuân Thanh: 150.000đ

- Chị Trần Thị Hoài: 150.000đ

- Cháu Đỗ Trần Gia Bảo, Đỗ Trần Gia Minh, Đỗ Trọng Nghĩa: 450.000đ

- Anh Nguyễn Bá Đức: 190.000đ

- Chị Đỗ Thị Thu: 190.000đ

- Cháu Nguyễn Bá Đồng Nhân, Nguyễn Phương Thanh: 300.000đ

- Chị Hoàng Thị Bình: 305.000đ

- Cháu Nguyễn Thị Lý + Nguyễn Thị Diệu: 600.000đ (còn nữa)

Quỹ XHTT Báo CAND