Chị Huỳnh Thị Phúc, thôn 3, xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam: 300.000đ; Cháu Nguyễn Thị Hoài My, đội 3, thôn Linh An, xã Triệu Thạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị: 300.000đ; Cháu Nguyễn Văn Vương, đội 2, thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định: 300.000đ; Cháu Trần Văn Hùng, thôn Trình Xuyên, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định: 300.000đ; Em Nguyễn Nam Việt, lớp 06MT, Khoa Môi trường, Trường Đại học Bách Khoa, TP Đà Nẵng: 300.000đ; Anh Nguyễn Văn Tâm, tổ 47 khu vực 7, phường Quang Trung, tỉnh Bình Định: 300.000đ; Cháu Hà Huy Hoàng, khối Tân Long, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An: 300.000đ. (còn nữa)

Quỹ XHTT Báo CAND