Ủng hộ bà Đặng Thị Phít (thôn Lại Khánh Nam, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định): 100.000đ; ủng hộ bà Văn Thị Đoan (xóm Phường Sắn, thôn Phú Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị): 100.000đ; ủng hộ chị Nguyễn Thị Bé (thôn Đại Điền Trung 3, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà): 100.000đ, ủng hộ ông Đậu Đức Tặng (xóm 7, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An): 100.000đ; ủng hộ anh Đoàn Duy Quốc (thôn Thống Nhất, xã Cam Phước Đông, thị xã Cam Ranh, Khánh Hoà): 100.000đ; (còn nữa) 

Quỹ XHTT Báo CAND