1. Ủng hộ chị Hà Thị Tuyên ở xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ qua tài khoản Báo CAND:

Bạn đọc Vo Phi Anh ủng hộ 100.000đ; IBVCB.VNMB20170301969923 ủng hộ 500.000đ; bạn đọc Doan Anh Tuan, Le Hai Yen ủng hộ 200.000đ; bạn đọc Nguyen Thi Thanh Thuy ủng hộ 600.000đ; bạn đọc Nguyen Thi Xuan Huong ủng hộ 500.000đ; bạn đọc Huynh Ngoc Anh Thu ủng hộ 300.000đ; bạn đọc Phan Thi Thanh Tuyen ủng hộ 300.000đ.

2. Ủng hộ bố con anh Đặng Hữu Nghị ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh qua tài khoản Báo CAND:

Bạn đọc Le Tuyet Nhung ủng hộ 300.000đ; bạn đọc Nguyen Thi Thuong ủng hộ 500.000đ; bạn đọc Doan Thi Thu ủng hộ 500.000đ; bạn đọc Lê Thi Huong ủng hộ 200.000đ; bạn đọc Nguyen Quang Hung ủng hộ 500.000đ; bạn đọc Nguyen Thi Diu ủng hộ 100.000đ; bạn đọc Tran Thi Nguyen ủng hộ 200.000đ; bạn đọc Vu Ngoc Bang Dung ủng hộ 200.000đ; bạn đọc Le Hoang Long ủng hộ 500.000đ; bạn đọc Phan Thi Duc Hanh ủng hộ 1.000.000đ; bạn đọc Tran Le Khuyen ủng hộ 200.000đ; bạn đọc Vu Bao Hanh, Hoang Thi Chanh ủng hộ 300.000đ; bạn đọc Huynh Le Kim Ha ủng hộ 500.000đ; bạn đọc Ha Thi Son, Ha Thi Xuyen ủng hộ 700.000đ; bạn đọc Nguyen Phu Hai ủng hộ 500.000đ; bạn đọc Bui Thi Tu Anh ủng hộ 200.000đ; bạn đọc Do Thi Khanh Viet ủng hộ 2.000.000đ; bạn đọc Nguyen Thi Thanh Mai ủng hộ 1.000.000đ; bạn đọc Vo Quang Phuc ủng hộ 200.000đ; bạn đọc Vo Thanh Thuy ủng hộ 300.000đ; bạn đọc Nguyen Kim Thanh ủng hộ 300.000đ; bạn đọc Nguyen Manh Kham ủng hộ 500.000đ; bạn đọc Pham Thi Nga ủng hộ 200.000đ; bạn đọc Nguyen Thi Quy ủng hộ 300.000đ; bạn đọc Nguyen Thuong ủng hộ 200.000đ; bạn đọc Do Thi Thuy Nga ủng hộ 500.000đ.                       

Quỹ XHTT Báo CAND