Việt Nam đã đón khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế (tăng trên 16% so với năm 2018); phục vụ  85 triệu lượt khách nội địa (tăng trên 6%); tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 720.000 tỷ đồng (tăng trên 16%). 

Hiện nay, cả nước có 2.648 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 26.854 hướng dẫn viên, hơn 30.000 cơ sở lưu trú du lịch với trên 650.000 buồng (tăng hơn 2.000 cơ sở lưu trú so với năm 2018), trong đó có 171 khách sạn 5 sao với 57.751 buồng, 295 khách sạn 4 sao với 39.347 buồng. 

Phát huy các thành tựu đã đạt được, năm 2020, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón khoảng  20,5  triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 90 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 830.000 tỷ đồng.

N.H