Đồng chí Lê Thị Thu Ba, UVTW Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì Hội thảo.

Tham luận tại hội thảo là đại diện các cơ sở đào tạo và các nhà khoa học. Các tham luận tại hội thảo đều nêu sự cần thiết của việc đưa chủ trương CCTP vào giảng dạy, cung cấp cho người học kiến thức sâu, rộng để áp dụng vào thực tế. Ban Chỉ đạo CCTP đã khảo sát 11 cơ sở đào tạo và thấy rằng có nhiều trường đã đưa thông tin tuyên truyền về CCTP vào giảng dạy với các phương pháp khác nhau....

Nhiều ý kiến đưa ra giải pháp đưa chủ trương cải cách tư pháp vào giảng dạy.

Bà Lê Thị Thu Ba đánh giá cao các tham luận trong hội thảo và đánh giá, ý kiến của các đại biểu đưa ra cái nhìn toàn diện hơn, cung cấp nhiều tình huống để Ban Chỉ đạo tiếp nghiên cứu, xử lý và tiếp cận vấn đề hợp lý, hiệu quả hơn. 

Bà cũng nhấn mạnh: “Nếu một người có tư tưởng đổi mới, CCTP thì sẽ giải quyết công việc một cách khách quan, tôn trọng quyền con người… Trước mắt chúng ta cần lồng ghép vào chương trình chính khoá để học viên nắm được chủ trương đường lối của Đảng, hoặc lồng ghép vào chương trình phụ khoá, hay quán triệt sâu sắc nội dung CCTP để người học hiểu, nhận thức được chủ trương của Đảng”.

Việt Hà