Tại buổi làm việc, các đại biểu đã bàn luận xoay quanh các vấn đề về giải pháp giải quyết việc làm cho sinh viên mới ra trường; việc phối hợp giữa Trường Đại học Quy Nhơn và tỉnh Bình Định về đào tạo nguồn nhân lực trong 5 - 10 năm tới, mở ngành đào tạo hệ sau đại học tại trường... đưa Trường Đại học Quy Nhơn trở thành trường đào tạo sư phạm trọng điểm của quốc gia. 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, Trường Đại học Quy Nhơn nên chuyên sâu vào thế mạnh là các ngành khoa học biển, biến đổi khí hậu, nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng cao của tỉnh Bình Định và khu vực. Về vấn đề sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường, theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, cần có nhiều giải pháp, từ phía nhà trường là nâng cao chất lượng giảng dạy, còn người học phải có tư duy định hướng lập thân lập nghiệp. 

Quốc Dũng