Theo đó, để đảm bảo chất lượng công tác chấm thi trắc nghiệm, Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị chủ trì cụm thi rà soát quy trình chấm thi trắc nghiệm và đề xuất các điều chỉnh nếu có, nhằm đảm bảo tính bảo mật, cũng như chất lượng công tác chấm thi.

Quy trình chấm thi phải đảm bảo quản lý, giám sát được tất cả các khâu, quy định nhiệm vụ của từng cá nhân, khi tham gia chấm thi, có thể xác định và quy trách nhiệm cho từng cá nhân khi tham gia chấm thi, cũng như có sai sót ảnh hưởng đến kết quả chấm. 

H.T.