Tại hội nghị, đại diện một số trường học tham gia Đề án thí điểm chương trình đào tạo song bằng đều cho rằng, chương trình đã tạo cơ hội cho nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh được tiếp cận chương trình và phương pháp học tiên tiến trên thế giới. 

Đến nay, toàn thành phố có 179 học sinh THPT và 775 học sinh THCS của 8 trường tham gia học chương trình song bằng, trong đó có 48 học sinh đang học lớp 12. 

Theo đánh giá sơ bộ về kết quả kỳ thi của học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ AS-Level vào tháng 6-2019, hầu hết học sinh đều đạt kết quả tốt. Các học sinh tham gia học chương trình đào tạo song bằng ở các trường THCS cũng đã đáp ứng tốt các yêu cầu của chương trình đào tạo. 
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng Bằng khen cho các tập thể.

Từ những kết quả trên, đại diện các trường cũng đề nghị thành phố xem xét mở rộng việc triển khai đào tạo hệ song bằng tại nhiều trường THPT và THCS hơn nữa. 

Khẳng định chương trình đào tạo song bằng đang đi đúng hướng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị trên cơ sở kết quả sơ kết 3 năm thực hiện, Sở GD&ĐT Hà Nội cần rà soát chất lượng các trường THPT và THCS có đủ điều kiện cơ sở vật chất để triển khai, nâng số lượng trường tham gia đề án ngay trong năm học 2020 - 2021, đáp ứng nhu cầu đào tạo liên thông từ cấp THCS lên THPT. 

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cần kiểm tra, rà soát chất lượng đội ngũ giáo viên, xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn hoặc có thể phối hợp với các trường đại học để bổ sung lực lượng giáo viên, giải quyết vấn đề nguồn nhân lực cho chương trình.

Hùng Quân