Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, trong chương trình giáo dục phổ thông mới, phương pháp giáo dục sẽ được chú trọng, đặc biệt là ứng dụng phương pháp STEAM trong dạy và học để hướng tới một thế hệ người Việt Nam có thế mạnh về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, Toán và nghệ thuật.

“Xác định Công nghệ thông tin và tiếng Anh là 2 mảng quan trọng nên Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học các môn học này và đưa vào học rất sớm - ngay từ lớp 3. Bộ GD&ĐT cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học giai 2016-2020, định hướng đến năm 2025, đề án này hiện đang được ngành Giáo dục tích cực triển khai thực hiện”- Bộ trưởng nói.

Người đứng đầu ngành GD&ĐT cũng cho biết, hiện Bộ đã xây dựng được các chuẩn dữ liệu, chuẩn kết nối, phối hợp với các công ty công nghệ kết nối được 52.000 cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông và đang tiếp tục kết nối cơ sở giáo dục đại học.

Đây là kho học liệu mở sẽ tham gia tích cực vào hệ tri thức Việt số hóa, hướng dẫn, khuyến khích hỗ trợ các cơ sở giáo dục ứng dụng mạnh mô hình trường học thông minh.

Hùng Quân