Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường khối binh chủng của Bộ Quốc phòng như Sỹ quan tăng thiết giáp, Sỹ quan thông tin, Sỹ quan phòng hoá, Sỹ quan đặc công... thì tỷ lệ chọi không cao, khoảng gần 1/ 3. 

Với Học viện Kỹ thuật quân sự, tỷ lệ chọi với các thí sinh nam là 1/3 và thí sinh nữ là 1/60... Riêng  2 ngành Ngôn ngữ Anh và Quan hệ quốc tế của Học viện khoa học quân sự có tỷ lệ chọi khoảng 1/10. Tuy nhiên, với thí sinh nữ ngành Ngôn ngữ Anh thì tỷ lệ chọi là 1/100 và ngành Quan hệ quốc tế là 1/50. Bên cạnh đó, tỷ lệ chọi ở các ngành khác trung bình khoảng 1/3.

Đại diện Ban tuyển sinh quân sự cũng lưu ý: Dù tỷ lệ chọi vào một số trường quân sự không tăng so với năm trước nhưng phổ điểm năm nay có thể cao hơn năm trước một chút. 

Đặc biệt, qua rà soát hồ sơ đăng ký tuyển sinh, thấy nhiều thí sinh qua sơ tuyển nhưng không đăng ký vào nhóm trường quân sự hoặc có đăng ký nhưng không phải nguyện vọng 1. Do đó, những thí sinh này cần điều chỉnh nguyện vọng cho phù hợp, đúng yêu cầu của khối quân sự trong thời gian tới. 

H.Thanh