Tại buổi tuyên truyền, Ban Giám hiệu nhà trường, thầy cô và hơn 600 em học sinh của trường đã được thông tin về tình hình tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, tội phạm liên quan đến bạo lực gia đình, bạo lực học đường, tội mua bán người trên phạm vi toàn quốc và trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong thời gian vừa qua, phổ biến những văn bản pháp luật, cụ thể về pháp luật liên quan, xác định đối tượng, nạn nhân của mua bán người, xâm hại tình dục, bạo lực gia đình, các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người, xâm hại trẻ em.

Cán bộ cục CSHS Bộ Công an tuyên truyền tại trường THCS Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn.

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được giao lưu, trao đổi về các tình huống, biện pháp, kỹ năng xử lý và cách phòng tránh các nguy cơ bị xâm hại, bị lừa bán…

Qua buổi tuyên truyền, học sinh đã được cung cấp những kiến thức cần thiết cần thiết nhằm phối hợp ngày càng hiệu quả hơn giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc chủ động tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại tình dục trẻ em góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ tại gia đình, trường học và cộng đồng giảm nguy cơ trẻ em bị xâm hại.

Ngọc Ánh