Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh gồm 80 ứng viên trình độ sau đại học (ĐH); 30 ứng viên trình độ ĐH; 5 ứng viên trình độ cao đẳng (CĐ) và 5 ứng viên trình độ Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN).

Thời gian học từ 3 đến 5 năm, tùy từng loại hình, trong đó có 6 tháng học tiếng Nhật. Đối tượng và điều kiện dự tuyển cụ thể gồm, sinh viên đang học năm thứ nhất hoặc năm thứ hai chương trình ĐH, CĐ, TCCN hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục Việt Nam; cán bộ biên chế hoặc hợp đồng thực sự mong muốn sang Nhật Bản du học, ưu tiên người đang công tác tại ĐH, học viện, trường ĐH và CĐ, viện nghiên cứu, các cơ quan và DN nhà nước.

H.T.