Trân trọng kính mời các đồng chí cựu cán bộ, viên chức, giáo viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã công tác, học tập tại trường trong 55 năm qua về dự Lễ kỷ niệm. 

Thông tin chi tiết liên hệ với Phó giáo sư,Ts Nguyễn Văn Minh, ĐT: 0913379762; TS Nguyễn Đức Nhuận, ĐT: 0918762588; thông báo này thay cho giấy mời.

Hiệu trưởng Gs,Ts Đinh Văn Sơn