Con số thu được nằm ngoài dự kiến khi có 100 em đạt điểm tối đa 100 điểm, chiếm 25% số học sinh đang xét. Tính theo tỉ lệ này, sẽ có khoảng 1.000/4.000 em đạt điểm tối đa là 100 điểm. Trong khi đó, trường chỉ có thể nhận được 600 em.

Cũng theo PGS Văn Như Cương , theo tỷ lệ trên, nếu có 1.000 học sinh đạt điểm tối đa 100 điểm, nhà trường có thể xét thêm điểm tiếng Anh năm học lớp 4 và lớp 5 để phân loại học sinh. Nhưng nếu tiếng Anh của các em học sinh giống nhau thì rất khó khăn trong việc xét tuyển. Do vậy, hình thức bốc thăm cũng sẽ được nhà trường xem xét. “ Đây là phương án bất đắc dĩ, nhưng nếu không tìm ra cách nào khác thì cũng phải tiến hành"- thầy Cương cho biết.

H.T.