Như vậy, tính đến thời điểm này, Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục đầu tiên và duy nhất của Việt Nam đạt cùng lúc 2 chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế uy tín là AUN - QA (tiêu chuẩn chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á) và HCERES (tiêu chuẩn chất lượng của Hội đồng cấp cao về đánh giá Nghiên cứu và Giáo dục Đại học Pháp).

Được biết, tiêu chuẩn của AUN đánh giá mức độ đạt chuẩn của một cơ sở giáo dục sẽ dựa trên nhiều hoạt động, trong đó sẽ bao gồm: Lãnh đạo và quản lý; Quản lý chiến lược; Thiết kế và rà soát chương trình đào tạo; Quản lý nghiên cứu khoa học; Các hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học; Kết nối và phục vụ cộng đồng.

H.T.