Cũng như kế hoạch học tập tại các trường phổ thông, tại các trung tâm, buổi đầu tiên (theo lịch học của từng lớp), học viên đến trung tâm cùng thầy cô giáo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 còn buổi đi học tiếp theo là học chính thức.

Để được hoạt động trở lại, các trung tâm phải đảm bảo được những điều kiện theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 đã được ban hành. Trung tâm phải bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây nhiễm trong môi trường học đường.

Các trung tâm thống nhất kế hoạch và các phương án phòng chống dịch trong toàn thể Hội đồng sư phạm cũng như thông tin đầy đủ phương án này đến cho phụ huynh, học sinh trước khi đi học trở lại. Tất cả giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh phải đeo khẩu trang khi đi dạy và đi học, đo thân nhiệt, rửa tay. Các trung tâm phải yêu cầu phụ huynh nếu đến trung tâm… phải đeo khẩu trang.
Huyền Nga-Nhân Sơn