Đây là hoạt động hướng tới vòng chung kết sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Xây Dựng, Hà Nội vào hai ngày 8 và 9-11. 

Cuộc thi được tổ chức góp phần giúp đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong cả nước và nước ngoài nâng cao sự hiểu biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt kết quả cao tại vòng loại cuộc thi.

Đây cũng là hoạt động thiết thực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) trong thế hệ trẻ cả nước.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, cuộc thi năm nay đã có những thay đổi, cải tiến so với những lần tổ chức thi trước. Nội dung câu hỏi phù hợp trình độ thí sinh như: Giao diệ hiện đại hơn,  quản trị mạng, cập nhật kết quả lên hệ thống nhanh chóng, kịp thời, góp phần tạo ra sự hấp dẫn, tường minh các hoạt động thi của thí sinh.

Các nhà trường, cơ sở giáo dục cũng tích cực chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện tối đa cho thí sinh dự thi tại nhà trường nên cuộc thi đã thu hút số lượng đông thí sinh dự thi. Đặc biệt, cuộc thi đã lan tỏa và thu hút một bộ phận lưu học sinh tham gia thi.             

Phương Huyền