Chiều 29-11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thực hiện Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 5-11-2019 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động (HĐLĐ) và đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 2015 trở về trước, tỉnh vừa có Công văn yêu cầu Sở GD&ĐT, UBND TP Huế, các thị xã và các huyện trên địa bàn tỉnh thực hiện rà soát, tổng hợp danh sách giáo viên đã có HĐLĐ từ năm 2015 trở về trước và căn cứ chỉ tiêu số lượng người làm việc là giáo viên (biên chế giáo viên) chưa sử dụng để đề nghị tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên.

Theo đó, đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là giáo viên đã có thời gian ký HĐLĐ, có đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH, làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh trước ngày 31-12-2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng đặc cách giáo viên ký HĐLĐ, có đóng BHXH, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trước ngày 31-12-2015.

Việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên phải bảo đảm các quy định của Bộ GD&ĐT về tiêu chuẩn chức danh, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập, bảo đảm công khai, minh bạch.

Sau khi thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với đối tượng nêu trên, trường hợp vẫn còn chỉ tiêu biên chế thì các địa phương, đơn vị thực hiện việc tuyển dụng công khai theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với các địa phương, đơn vị đã thực hiện tuyển dụng đặc cách và tuyển dụng theo pháp luật về viên chức đủ số chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao mà vẫn còn giáo viên HĐLĐ thì chấm dứt HĐLĐ theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các địa phương, đơn vị thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch xét tuyển đặc cách và thẩm định hồ sơ trước khi trình Sở Nội vụ để thẩm định công nhận kết quả xét tuyển đặc cách.


Anh Khoa