Theo đó, những học sinh đã học lớp 9 tại các trường phổ thông có hồ sơ hợp lệ và có đủ các điều kiện sau đây được xét tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông gồm: Học sinh khuyết tật; học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo cử tham dự hoặc phối hợp cử dự thi.

Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa được tuyển thẳng vào lớp 10 

Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý, học sinh là đối tượng tuyển thẳng có quyền lựa chọn tuyển thẳng hoặc thi tuyển giống như các các thí sinh khác.

Về hồ sơ xét tuyển thẳng, đối với học sinh khuyết tật, học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia tốt nghiệp trung học cơ sở tại TP Hồ Chí Minh, ngoài việc đăng ký thi tuyển vào các trường chuyên và các trường không chuyên, học sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng làm đơn đăng ký xét tuyển thẳng với 3 nguyện vọng vào các trường trung học phổ thông gần nơi cư trú trên địa bàn thành phố phù hợp điều kiện học tập (ngoại trừ các trường trung học phổ thông chuyên, trường trung học phổ thông có lớp chuyên, các trường tiên tiến hội nhập) và được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Khuyến khích học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về thể dục thể thao tốt nghiệp trung học cơ sở tại TP Hồ Chí Minh đăng ký xét tuyển thẳng với 3 nguyện vọng vào Trường Trung học phổ thông Năng khiếu Thể dục thể thao, Trường Trung học phổ thông Chuyên Năng khiếu Thể dục thể thao Nguyễn Thị Định và Trường Trung học phổ thông Năng khiếu Thể dục thể thao huyện Bình Chánh để tiếp tục phát triển năng khiếu của học sinh. Khi vào học tại các trường này học sinh được miễn học phí và được hưởng các chế độ trong tập luyện và thi đấu cho thành phố.

Hồ sơ tuyển thẳng gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào lớp 10; giấy chứng nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy chứng nhận đạt giải cấp quốc gia và quốc tế hợp lệ do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp; giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Học sinh nộp hồ sơ tuyển thẳng kèm với hồ sơ xét tốt nghiệp và thi tuyển sinh vào lớp 10 tại trường phổ thông nơi học lớp 9.


Nhân Sơn