Để giúp thí sinh có thể điền thông tin chính xác trong mẫu phiếu, Bộ GD&ĐT lưu ý: Thí sinh không nhất thiết phải đăng ký đủ cả 4 nguyện vọng. Những nguyện vọng không đăng ký phải gạch chéo để khẳng định.

Đợt xét tuyển phải ghi rõ: xét tuyển nguyện vọng I hoặc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt I (hoặc II, III, IV). Nếu thí sinh cần điều chỉnh chế độ ưu tiên (so với thông tin trong Phiếu ĐKDT) thì đánh dấu X vào mục "Đề nghị trường điều chỉnh chế độ ưu tiên"; sau đó ghi rõ vào ô tương ứng với các mục gồm Khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên.

Đặc biệt, để điều chỉnh chế độ ưu tiên, thí sinh cần nộp kèm theo hồ sơ  ĐKXT minh chứng về chế độ ưu tiên.

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ năm 2015.

H.Thanh