Việc thử đăng ký điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến để giúp thí sinh làm quen, không bị bỡ ngỡ. Kết quả thực hành điều chỉnh thử đăng ký nguyện vọng xét tuyển của thí sinh sẽ bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt chạy thử. Hệ thống này sẽ được làm mới để thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển từ ngày 19 đến 26-7.

Với những thí sinh điều chỉnh tăng thêm nguyện vọng sẽ phải nộp thêm tiền (30.000đ/nguyện vọng) và phải điều chỉnh bằng phiếu. Còn với những thí sinh giữ nguyên số nguyện vọng, chỉ điều chỉnh thứ tự thì có thể chọn một trong hai hình thức trên và không phải nộp thêm bất cứ khoản phí nào.

H.Thanh