Xuất phát từ tình hình thực tế, nhiều bạn trẻ có năng khiếu thể thao nhưng không dám đi theo thể thao chuyên nghiệp vì lo ngại về nghề nghiệp và công việc sau khi kết thúc sự nghiệp thể thao ngắn ngủi, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã quyết định xây dựng đề án thí điểm đào tạo một chương trình cử nhân đặc biệt cho các đối tượng có năng khiếu thể thao. 

Như vậy, các đối tượng có năng khiếu thể thao khi tham dự vào chương trình đào tạo này sẽ được ưu tiên đặc biệt. Dự kiến chương trình này sẽ thiết kế theo hướng lịch học xây dựng theo thời gian hoạt động và thi đấu thể thao của từng vận động viên. Lớp học có thể tổ chức cho nhóm hoặc một thầy một trò. 

Chương trình có dùng phương thức đào tạo trực tuyến cho một số môn học. Việc tuyển sinh đầu vào sẽ áp dụng phương thức xét tuyển đặc biệt. Trường Đại học Kinh tế là đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng đề án và ngành Quản trị kinh doanh của trường sẽ xét tuyển những đối tượng có năng khiếu thể thao. 

ĐHQGHN sẽ kêu gọi tài trợ xã hội cho chương trình đặc biệt này. Chương trình dự kiến bắt đầu triển khai vào năm 2019. Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho các tài năng thể thao, góp phần phát triển đội ngũ vận động viên thể thao chuyên nghiệp của đất nước. 

Thu Phương