Đoàn đánh giá ngoài – Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học (ĐH) Thương mại vừa tổ chức bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 5 chương trình đào tạo của Trường Đại học Thương mại.

5 chương trình đào tạo được đánh giá ngoài gồm: Chương trình đào tạo ĐH chính quy ngành Marketing, Chương trình đào tạo ĐH chính quy ngành Kế toán, Chương trình đào tạo ĐH chính quy chất lượng cao ngành Kế toán, Chương trình đào tạo ĐH chính quy ngành Tài chính – Ngân hàng và Chương trình đào tạo ĐH chính quy chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng.

PGS.TS Nguyễn Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại cho rằng, các ngành được đánh giá ngoài sẽ là sự tiếp nối cho một hành trình mới của nhiều ngành khác

GS.TSKH Bành Tiến Long, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT – Trưởng đoàn Đánh giá ngoài cho biết kết quả khảo sát chính thức 5 chương trình đào tạo này, làm nổi bật những điểm mạnh, đồng thời đưa ra các khuyến nghị để Trường Đại học Thương mại có những kế hoạch cải tiến chất lượng đào tạo của nhà trường trong thời gian tới.

PGS.TS Nguyễn Hoàng – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại cho biết, Trường ĐH Thương mại xác định việc đánh giá chất lượng giáo dục là nhiệm vụ then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, phục vụ hoạt động cộng đồng, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. Năm 2018, Trường đã được kiểm định chất lượng và đạt tiêu chuẩn cơ sở chất lượng giáo dục theo đúng tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành với tỉ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu là 85,2%.

Đoàn đánh giá ngoài và Trường ĐH Thương mại ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục & Đào tạo về Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cũng như để khắc phục, nâng cao sau kiểm định chất lượng năm 2018, Trường ĐH Thương mại đã xây dựng các kế hoạch tự đánh giá 5 chương trình của 3 ngành đào tạo Marketing, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng. Đây đều là những ngành đào tạo truyền thống của nhà trường, do đó có sức hút rất lớn đối với xã hội. 5 chương trình hoành thành đánh giá ngoài sẽ tạo tiền đề cho việc kiểm định nhiều ngành khác sắp tới. 

Thu Phương