Theo đó, 5 trường THPT giải thể trong năm học này gồm: THPT Tĩnh Gia 5, THPT Triệu Sơn 6, THPT Lê Văn Linh (Thọ Xuân), THPT Đinh Chương Dương (Hậu Lộc) và THPT Trần Khát Chân (Vĩnh Lộc).

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan thực hiện việc điều chuyển, bố trí học sinh; điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính từ các trường giải thể cho các trường THPT trên địa bàn tỉnh theo các quy định hiện hành. 

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn UBND các huyện và các đơn vị liên quan thực hiện việc điều chuyển, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở của các trường THPT theo phương án xử lý tài sản theo quy định hiện hành của pháp luật. 

Song vấn đề khó khăn hiện nay là sau khi bố trí, sắp xếp giáo viên tại 5 trường giải thể, còn 21 giáo viên phải bố trí công tác ở các trường THPT ngoài huyện. Sở Giáo dục và Đào tạo đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để sớm ổn định công tác cho các cán bộ, giáo viên…

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Trưởng phòng Tổ chức, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết: Thanh Hóa hiện có 101 trường THPT công lập, trong đó có 95 trường THPT, 6 trường THCS&THPT. 

Những năm gần đây, số lượng học sinh THPT có xu hướng giảm mạnh. Nhiều trường có nguồn gốc bán công được chuyển sang công lập có vị trí không phù hợp vì quá gần với một số trường THPT khác trên địa bàn nên gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh do chồng chéo vùng tuyển. 

Một số trường có quy mô nhỏ, cơ sở vật chất thiếu thốn, chất lượng giáo dục thấp… Xuất phát từ thực tế trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện Đề án “Sắp xếp các trường THPT công lập hiện có trên địa bàn tỉnh đến năm 2025”. 

Theo đề án, việc sắp xếp các trường THPT công lập dựa theo nguyên tắc mỗi huyện có ít nhất 1 trường THPT; giải thể các trường THPT có quy mô nhỏ, chất lượng giáo dục thấp hoặc có vị trí không phù hợp để sáp nhập hoặc bố trí, sắp xếp vào các trường THPT khác trên cùng địa bàn; trường có quy mô số lớp từ hạng 3 trở xuống (miền núi dưới 10 lớp, miền xuôi dưới 18 lớp); khoảng cách đến trường THPT khác từ 5km trở xuống...

Theo Đề án “Sắp xếp các trường THPT công lập hiện có trên địa bàn tỉnh đến năm 2025”, năm học 2019-2020, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục giải thể 7 trường THPT công lập. Dự kiến đến 2025, toàn tỉnh sẽ còn 88 trường THPT công lập, giảm 13 trường so với năm học 2017-2018…      

Khiếu Tư