Theo đó, các đơn vị tổ chức triển khai trong đơn vị “Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019” với chủ đề: “Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS!”; đẩy mạnh giáo dục truyền thông, tuyên truyền về công tác phòng chống HIV/AIDS trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh, sinh viên tại đơn vị.

Tăng cường phổ biến Luật phòng chống HIV/AIDS, chỉ đạo của Chính phủ; hướng dẫn, chỉ đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo, của địa phương về công tác phòng, chống HIV/AIDS.

 Đẩy mạnh tuyên truyền lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS, sự cần thiết, mức đóng, mức hưởng và thủ tục tham gia, cũng như cách sử dụng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh HIV/AIDS. Lợi ích của việc dự phòng lây nhiễm HIV, sử dụng các biện pháp dự phòng như bao cao su, bơm kim tiêm sạch, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm. 

Truyền thông giảm kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS và người thân của họ dành cho các cán bộ, nhân viên y tế, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh, người nhiễm HIV, người dân nói chung,… để tất cả hiểu rằng việc bảo mật theo hướng bình thường hóa chính là góp phần giảm kỳ thị phân biệt đối xử của cộng đồng dành cho người nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

 Tác hại của ma tuý, mại dâm với việc lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng; các kiến thức và biện pháp tự phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS. Quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV/AIDS tham gia vào phòng, chống HIV/AIDS; giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS sống hoà nhập cộng đồng, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh ủng hộ và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS.

Tăng cường tuyên truyền pháp luật trong học sinh

Tiếp tục duy trì giáo dục sức khỏe sinh sản và phòng chống HIV/AIDS thông qua giảng dạy tích hợp vào các môn Ngữ văn, Sinh học, Địa lý, Giáo dục công dân và hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa. Gắn nội dung giáo dục tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS trong việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành giáo dục. Tăng cường chất lượng sinh hoạt của các tổ chức chính trị của nhà trường trong công tác phòng chống HIV/AIDS nhất là tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh....

Thường xuyên tổ chức các cuộc thi nhằm tuyên truyền về tác hại của HIV/AIDS với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo như: nói chuyện chuyên đề, văn nghệ, tiểu phẩm, vẽ tranh tuyên truyền, xé giấy dán tranh, chiếu phim, tờ rơi, áp phích... vui tươi, sinh động nhằm thu hút sự tham gia đông đảo của học sinh, sinh viên, học viên…


Nguyễn Cảnh