Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường công lập và ngoài công lập từ mầm non đến THPT, GDTX, các trường trung cấp, cao đẳng chỉ thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian thực học, theo điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học của Bộ GD&ĐT.

Riêng đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhà trường cần thỏa thuận với phụ huynh các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

Điều này cũng giải quyết thắc mắc của nhiều phụ huynh về việc họ có phải chịu đóng phí trong những ngày học sinh nghỉ học hay không, nhất là những phụ huynh có con học ở các trường tư thục và họ đã đóng học phí cả năm từ tháng 9/2019.


Huyền Nga-Nhân Sơn