Theo Sở GD-ĐT TP, việc dời các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh, tin học quốc tế (có kế hoạch thi trong tháng 8-2020) căn cứ trên thực tế diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Sau khi có chỉ đạo mới của UBND TP, Sở GD-ĐT TP sẽ thông báo lịch thi cụ thể đến học sinh và phụ huynh.

Theo đó, Sở GD-ĐT TP cũng đã có thông báo dời thời gian tổ chức giải thể dục Aerobic Dance - Cheerdance lần IV năm 2020. Thời gian tổ chức cụ thể sẽ được thông báo sau. 

Sau khi có chỉ đạo mới của UBND TP, Sở GD-ĐT TP sẽ thông báo lịch thi cụ thể đến học sinh và phụ huynh các trung tâm Ngoại ngữ, trung tâm tin học quốc tế ( minh hoạ).

Quyết định này nhằm chấp hành theo chỉ đạo của UBND TP về tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng vẫn đang được kiểm soát, Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cho biết TP chưa yêu cầu đóng cửa trường học, tuy nhiên các cơ sở giáo dục phải chú ý thực hiện theo Bộ tiêu chí an toàn trường học nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho học sinh.

H.Nga