Ngày 17/11, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo tới lãnh đạo các đơn vị, cơ sở giáo dục,  trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố nhắc nhở, lưu ý việc thực hiện các qui định của ngành xung quanh hoạt động dạy thêm, học thêm.

Đặc biệt Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh  đề nghị Hiệu trưởng các trường học phổ thông nắm kỹ các qui định của Bộ GD&ĐT để quản lý, giám sát cũng như nhắc nhở, phổ biến cho lực lượng giáo viên tại cơ sở chấp hành nghiêm quy định về dạy thêm, học thêm. Theo đó, sẽ xử lý nghiêm các trường hợp giáo viên ép học sinh (HS) học thêm dưới bất kỳ hình thức nào.

Sở GD&ĐT cũng chỉ đạo, nếu các cá nhân giáo viên hoặc người dạy kèm cho HS theo yêu cầu của cha mẹ học sinh phải báo cáo bằng văn bản với thủ trưởng đơn vị (với cơ sở giáo dục công lập), đồng thời phải báo cáo và cam kết với UBND phường, xã, thị trấn nơi đặt điểm dạy kèm, thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và có trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy kèm.

H.Nga