Theo đó, có 10 tiêu chí đối với trường ĐH đạt chuẩn quốc gia. Các tiêu chí gồm sứ mạng và mục tiêu, tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất và thiết bị, đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ, tự chủ tài chính, kết quả kiểm định chất lượng giáo dục, kết quả xếp hạng, sự hài lòng của sinh viên và cơ quan sử dụng lao động.

Ngoài dự thảo về 10 tiêu chí, Bộ GD&ĐT cũng đang đặt ra hai phương án cho việc công nhận cơ sở giáo dục ĐH đạt chuẩn quốc gia là giao cho một tổ chức độc lập đánh giá và công nhận hoặc do Bộ GD&ĐT công nhận.

Được biết, việc ban hành quy định chuẩn quốc gia đối với bậc ĐH nhằm phấn đấu hướng đến hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực giáo dục ĐH.

H.T.