Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng các đề xuất, góp ý từ dư luận xã hội, Bộ GD&ĐT sẽ bổ sung, hoàn thiện và ban hành Thông tư về quy chế thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, trong đó có văn bản hướng dẫn thi THPT quốc gia với các quy định cụ thể về thời gian, cách thức đăng ký dự thi, coi thi, chấm thi...

Đây là văn bản quan trọng để các cơ sở giáo dục làm căn cứ để thực hiện các khâu của kỳ thi. 

Theo kế hoạch dự kiến, văn bản này sẽ được ban hành trước ngày 15-3.

H.Thanh